Valmentajalinjaus 

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n ohjaaja- ja valmennuslinjaus.

Tämän linjauksen tavoite on sisällyttää tämä seuran muihin periaatteisiin ja toimintatapoihin.
Tätä on tehty ryhmäkohtaisesti ja päivitetään säännöllisesti vastaamaan toiminnan tarpeita.
Tarkoitus on auttaa ohjaajia  ja valmentajia tiedostamaan heidän merkittävä työnsä koko seuran toiminnassa.
Tämä  avaa ohjaajille ja valmentajille uusia mahdollisuuksia osaamisen ja kehittymisen poluilla.

Se on hyvä työkalu koulutuksen sekä kehittymis- ja oppimissuunnitelman kannalta.

Linjaus tukee ja syventää ohjaustyötä yhdenmukaistamalla toimintaperiaatteita ja käytänteitä seuran sisällä. Se tekee toiminnan läpinäkyväksi harrastajille ja muille seuratoiminnassa oleville.

 Covid-19-viruksen aiheuttaman katkoksien vuoksi malli on osin kasken ja edellyttää jatkokäsittelyä esim. Seurakirjan muodossa.